Zásady pro používání souborů cookies

Zásady používání souborů cookies

Na těchto webových stránkách www.eshop.pet2me.eu používáme tzv. cookies. Případný souhlas s použitím cookies se odvozuje od nastavení Vašeho prohlížeče.

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku

K čemu cookies používáme?

Soubory cookies tak pomáhají např.:

  • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
  • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

SušenkaPopis
Funkční
wpml_browser_redirect_testThis cookie is set by WPML WordPress plugin and is used to test if cookies are enabled on the browser.
wpml_browser_redirect_testTento soubor cookie je nastaven pluginem WPML WordPress a slouží k testování, zda jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie.
_icl_visitor_lang_jsTento soubor cookie je uložen pomocí pluginu WordPress WPML. Účelem souboru cookie je uložit přesměrovaný jazyk.
wp-wpml_current_languageSkript pro uložení nastavení jazyka
Nezbytné
CONSENTNo description
cookielawinfo-checkbox-advertisementThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
SOUHLASBez popisu
yt-vzdálená připojená zařízeníIdentifikace zařízení You Tube pro správné nastavení režimu přehrávání
cookielawinfo-zaškrtávací políčko-reklamaCookie je nastaven souhlasem GDPR se soubory cookie k zaznamenání souhlasu uživatelů s cookies v kategorii „Reklama“.
yt-remote-device-idIdentifikace zařízení You Tube pro správné nastavení režimu přehrávání
viewed_cookie_policyThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checbox-analyticsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-othersThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checbox-othersTento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Jiné.
cookielawinfo-checbox-funkčníCookie je nastaven souhlasem GDPR se soubory cookie k zaznamenání souhlasu uživatelů s cookies v kategorii „Funkční“.
cookielawinfo-checkbox-performanceTento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“.
cookielawinfo-checbox-analyticsTento soubor cookie je nastaven pomocí pluginu GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k ukládání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Analytics“.
zobrazené_cookie_policyCookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a slouží k ukládání toho, zda uživatel souhlasil s používáním cookies. Neukládá žádné osobní údaje.
Výkonnové
sidTento soubor cookie je velmi běžný a používá se pro správu stavu relace.
Analytické
_gcl_auThis cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website.
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_gat_UA-158856430-1This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
_gcl_auTento soubor cookie používá Google Analytics k pochopení interakce uživatelů s webem.
_gaTento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Soubor cookie se používá k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích, kampaních a ke sledování využití webu pro analytický přehled webu. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.
_gidTento soubor cookie je nainstalován službou Google Analytics. Cookie se používá k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web, a pomáhá při vytváření analytické zprávy o tom, jak si web vede. Shromážděné údaje, včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránek se zobrazovaly v anonymní podobě.
_gat_UA-158856430-1Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variantu souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.
Reklamní
test_cookieThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
IDEUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
frThe cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
frSoubor cookie nastavuje Facebook, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy a měřil a vylepšoval reklamy. Cookie také sleduje chování uživatele napříč webem na webech, které mají Facebook pixel nebo Facebook sociální plugin.
YSCTyto soubory cookie nastavuje Youtube a používají se ke sledování zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVETento soubor cookie nastavuje Youtube. Používá se ke sledování informací vložených videí YouTube na webu.
IDEPoužívá Google DoubleClick a ukládá informace o tom, jak uživatel používá web a jakýkoli jiný inzerát před návštěvou webu. Používá se k tomu, aby se uživatelům zobrazily reklamy, které jsou pro ně relevantní podle uživatelského profilu.
test_cookieTento soubor cookie nastavuje web doubleclick.net. Účelem souboru cookie je zjistit, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.
_fbpTento soubor cookie nastavuje Facebook za účelem poskytování reklamy, když je na Facebooku nebo digitální platformě využívající reklamu Facebooku po návštěvě tohoto webu.
_dc_gtm_UA-158856430-1

Script to store the number of service requests

_dc_gtm_UA-158856430-1

Script pro uložení počtu požadavků na služby

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Sdílet tento příspěvek