Nevyzvednutí zásilky na dobírku = porušení kupní smlouvy

Nevyzvednutí zásilky na dobírku = porušení kupní smlouvy

CO SE STANE, KDYŽ SI NEVYZVEDNETE ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU

Plánujete, že si objednáte zboží na dobírku s tím, že si to ještě necháte projít hlavou a když se rozhodnete, že ho vlastně nechcete, tak si jej jednoduše nevyzvednete?

V TOM PŘÍPADĚ POZOR!

Co si o tom myslí zákon?

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
„Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.“

Nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušíte!

Pokud jste si zásilku nevyzvedli


Nyní jsou 2 možnosti řešení:


1. O objednávku máte zájem:

Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převod). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku nemáte zájem:

Zde je situace poněkud komplikovanější. To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky – a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě.
Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Bude Vám vystavena zálohová faktura na kompenzační poplatek 200,-Kč

Tento poplatek obsahuje:

 • administrativní vyřízení objednávky, vystavení objednávky, faktury, zaúčtování faktury a zpracování DPH 
 • vyskladnění produktů a jejich kompletace
 • zabalení do ochranného obalu a do balíčku 
 • cenu obalového materiálu, krabice, pásky
 • poplatek (poštovné) přepravci na doručení k Vám
 • poplatek (zpětné poštovné) přepravci zpět k nám
 • doplatek přepravci za zpracování vratky
 • rozbalení a likvidace marně použitého obalového materiálu
 • fyzické zařazení zboží zpět na skladové pozice
 • administrativní zařazení produktů zpět do prodeje na eshopu
 • vystavení dobropisu a jeho zaúčtování, zpracování DPH
 • vystavení této upomínky, faktury za tento poplatek a jeho účetní zpracování
 • zařazení Vaší mailové adresy do seznamu zákazníků, kterým nadále nebude umožněna platba na dobírku

Částka: 200,-Kč

Žádáme Vás, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.

Pokud máte k platbě jakékoliv dotazy, stačí nás kontaktovat.


Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu (s platbou předem a to i za předchozí poštovné v původní výši?


Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.
Jelikož jste porušil/a platnou smlouvu, lze toto řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného.

Body 1 i 2 jsou sice zdlouhavé, pro Vás finančně velmi nevýhodné, ale pro nás velmi efektivní. Náklady na soudní jednání a na vymáhání nese kupující, nás tedy tento postup nic nestojí
Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.

Po tom, co se nám nevyzvednuté zboží vrátí, Vám zašleme email, rekapitulující všechny body uvedené v tomto článku. V té chvíli proti Vám nebude zahájeno žádné řízení pro vymáhání pohledávky. Pevně věříme ve Vaši čestnost a zodpovědnost a to, že kompenzaci poštovného uhradíte.


Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.

Pokud si myslíte, že se Vás „pouze snažíme zastrašit“ nebo „že když jste si dobírku nevyzvedl/a už mnohokrát a nikdo s tím neměl problém“, vězte že tomu tak není.

Například dTest (český spotřebitelský měsíčník, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady při reklamacích apod.) říká toto:

„Tím, že zákazník odmítne balík převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. „Zákazník tedy bude muset zaplatit. Má ale ještě stále možnost od smlouvy odstoupit. Smluvní pokutu a úroky z prodlení nebo kompenzaci poštovného však bude muset zaplatit v každém případě, tato povinnost se odstoupením od smlouvy neruší.“

My po Vás žádnou pokutu ani úroky z prodlení požadovat nebudeme. Pouze kompenzaci poštovného.


Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vysvětlili. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Tým Pet2Me, který pro Vás s láskou balíčky chystá a balí